Zaidan Houjin Nippon Kanji Nouryoku Kentei Kyoukai Kounin: Kanken Wii Kanji Ou Ketteisen

Rocket Company's Kanken series hits the Wii.
 Wii